• Forside
  • Kedelrensningsmaskiner
  • Ferret rørrensemaskiner

Ferret rørrensemaskiner

ferret 01Ferret rørrensemaskiner er egnet til rensning af rør i alle slags kedler, luftvarmere, varmevekslere m.m. af røgrørstypen. Maskinerne fungere optimalt i så vel vandrette som lodrette rør. Ferret maskinerne drives af trykluft.

Der finder 5 typer Ferret maskiner til indvendige rørdiametre fra 27mm til 450 mm:

Ferret 275 til rør med indvendig diameter > 80
Ferret 2000 til rør med indvendig diameter > 46
Ferret 150 RH til rør med indvendig diameter > 42
Ferret 125 RH til rør med indvendig diameter > 34
Ferret 90 til rør med indvendig diameter > 27

Ferret udstyret kan leveres som færidge sæt eller sammensættes efter eget ønske.

Nogle fordele ved Ferret

Ferret maskinen kører selv igennem et rør, uden at man skubber til den eller trækker i slangen. Maskinens hastighed kan reguleres ved at hæve eller sænke lufttrykket. Maksimal hastighed, I kombination med Wibrox børster, er ca. 50 m/minut.

Den meget kraftige renseeffekt opnås ikke gennem rotation men derimod gennem en højfrekvent oscillation, dvs. Fremad -og tilbagestaende bevægelse. Ved lufttryk på ca. 5,6 bar, er den tilførte effect 736 Watt, dvs. 1 hk (150 RH). Med denne effekt renses alle rør, fra den ene ende til den anden.

Maskinens luftmotor arbejder med høj virkningsgrad, hvormed luftforbruget bliver lavt.

Der kræves kun en halv til en meters plads foran renselemmen! Eftersom maskinen automatisk kører frem og tilbage, er der ikke brug for lange skafter, som det er tilfældet ved andet renseværktøj, der kræver en god plads foran kedlens renselem.

I kombination med mundstykke Y5 eller Y10 og en industristøvsuger kan man rense en kedel uden at sodpartiklerne trænger ud i omgivelserne.

Så enkelt er det at arbejde med Ferret

Kedel med lodrette rør

Kedel med vandrette rør

ferret 01 l1Start maskinen ved at åbne fodventilen. Stik børsten ned i rørret (hold i slangen eller det vibrationsdampende håndtag) ferret 01 v1
Hold maskinen i det vibrationsdæmpende håndtag. Start maskinen ved at åbne fodventilen. Stik børsten ned i rørret.
Nu kører maskinen automatisk igennem rørret samtidig med, at det renses. Hastigheden kan reguleres ved at lufttrykket hæves eller sænkes.
ferret 01 l2Når børsten er naaet gennem rørret, vil maskinen med egen vægt falde ud af rørret. Træk i slangen, så ændrer maskinen retning, og den "klatrer" tilbage gennem røret. ferret 01 v2
Når børsten er paa vej ud af rørret, stopper maskinen. Træk i slangen, så ændrer maskinen retning, og den kører "tilbage" gennem røret.
ferret 01 l3Hold øje med maskinen, når den er på vej ud af røret. Flyt maskinen til næste rør. ferret 01 v3
Hold øje med maskinen, når den er på vej ud af røret. Flyt maskinen til næste rør.

Udskriv E-mail