Ruwac SF 92

Ruwac - Svejserøg filtersystem

  • ruwac sf 92 01Udsugning af svejsegasser i metalbearbejdende industrier.
  • Udsugning og filtrering af røg, som frekommer ved bearbejdning af kunststoffer.
  • Udsugning og filtrering af dampe fra støberier.

Den sikreste udskilning af selv de fineste støvpartikler, garanteres med RUWAC-SF 92 via 3 forskellige bag hinanden siddende, ekstremt lavt belastende filtre. Det specielle er det dertil hørende udstyr med et aktivt kul filter med ca. 50 Liters inhold. Dermed gøres selv de mindste støvpartikler fra svejsegasser uskadelige. Denne optimale indstilling af de enkelte filtre oven på hinanden og den enkle udskiftning af elementerne sikre en vedligeholdelsesfri anvendelse. Mere end 750 m³/h luft sugeeffekt ved den rigtige indstilling af sugedysen garanterer en upåklagelig samling af røgen, gassen eller dampen.

Filterkobination
Forfilter 50 mm Måtte, Støvudskillelse 85%
Taskefilter 4,6 m², anvendelseskategori C efter ZH 1/487, reststøvudskillelse 99,9%
Reststøvfilter 5 m², anvendelseskategori K 1, reststøvudskillelse 99,97%
Aktiv kul Absorption af gasser ved maksimal kontakttid

Tekniske Data SF 92
Motoreffekt (kW) 5,5 kW
Drift Vekselstrøm 400 Volt
Sugeydelse Ca. 760 m3/h
Sugearm 2,2 meter udlæg
Slange 100 mm Ø med udsugningsretter 180/200 mm Ø
Støjniveau Kun ca 73 dbA

Udskriv Email